Sizing Type 1AV

Size XS S M L XL XXL
Neck 13.5" 14.5" 15.5" 16.5" 17.5" 18.5"
Shoulder 17" 18" 19" 20" 21" 22"
Chest 36" 41" 44" 47" 52" 55"
Length 27" 27.5" 28.5" 29.5" 30" 31"
<